Lir ceing peng kut ciri rektor Unika St. Paulus? Prof. John Lon ko Dr. Maks Regus?

Avatar of Redaksi Krebadia
Calon rektor e1684391847302

ATA KUDUT CIRI REKTOR UNIKA SANTU PAULUS RUTENG — Ho’os de tuang sot kut ciri rektor Unika Santu Paulus Ruteng du 2023-2027, (pu’ung one mai racap leon) Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. agu Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si.
FOTO Leo: https://iconf.unikastpaulus.ac.id/mesmerize/ FOTO Wanang: https://ohrh.law.ox.ac.uk/author/max-regus/

Curup Manggarai: Maksimus Mbangur


KrebaDi’a.com — Lir agu pile ceing peng kut ciri rektor Universitas Katolik (Unika) Indonesia Santu Paulus Ruteng du leso Rabu 17 Mei 2023? Hot mangan Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. ko Dr. Maksimus Regus, S.Fil, M.Si?

Walen ga: gereng di. Tombo cir’n lir rektor, toe di manga dengen one mai Unika Santu Paulus Ruteng. Toe wajol toe di manga cir’n, maik ata kunjung toed di nganceng tombon kamping lawa do.

Tombo dungka le juru tulis agu ata tu’a laing panicia ata kut lir agu pile rektor Unika Santu Paulus Ruteng hi Dr. Marianus Mantovani Tapung, S.Fil, M.Pd.

Tombon ga pile rektor Unika St. Paulus Ruteng nempung one ca lutur senat, mbaru mese lupi bawo lutur te 6, mbaru sekolah Unika St. Paulus Ruteng, one salang Ahmad Yani 10, Ruteng, Kabupaten Manggarai, du leso Rabu 17 Mei 2023.

Co leng tara toe di kreba ngger pe’ang cir’n lir rektor hitu, ata pecing de KrebaDi’a.com ga ai olong mbajik bete taung’s di raja itu kreba ngger peang.

Kudut di’a pecing, Unika Santu Paulus Ruteng nipu le ca yayasan, ngasang ga Yayasan Santu Paulus Ruteng (Yaspar). Ata tua laing nitu uskup Ruteng ata cau landuk comong etan keta.

Ata pecing de KrebaDi’a.com cemol’n ga, ne nggo’o. Toe kop’n de eme olong kreba nggari peang po wali kamping adak laing, Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat.

Editor: Redaksi Kreba Di’a

Lihat selengkapnya versi bahasa Indonesia: Siapakah Rektor Unika St. Paulus Terpilih? Prof. John Lon ataukah Dr. Maks Regus?